Document Download CentreDocument Download Centre

This document is in Microsoft Word and can be downloaded from the link below.

Microsoft Word   Treoir maidir le forálacha um Shaoráil Faisnéise

Treoir maidir le feidhmeanna agus taifid Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus rialacha agus nósanna imeachta gaolmhara

Download the free reader software for Microsoft Word