Tuarascála Ilgnéithe

Agus Tuarascáil ar Luach ar Airgead nó Tuarascáil Ar Leith tugtha chun críche ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, cuirtear an tuarascáil i láthair an Aire a bhaineann le hábhar le go ndéanfaidh sé/sí socruithe le go gcuirfear faoi bhráid an Oireachtais í. Ní mór an tuarascáil a bheith curtha faoi bhráid an Oireachtais faoi cheann trí mhí ón dáta a cuireadh i láthair an Aire í.