Tuarascála Bhliantúil

Foilsíonn an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste Tuarascáil Bhliantúil ar thorthaí a iniúchóireachta ar Chuntais Leithghabhála gach suim airgid arna Vótáil ag an Oireachtas. Tá mionsonraí chuntais na Lár-Ranna Rialtais uile in Imleabhar 2 den tuarascáil freisin.
Year 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001