Tuarascála Alt 7

Cuirtear tuarascáil Alt 7 le chéile tar éis iniúchóireacht a bheith déanta ar chuntais bhliantúla Choiste Ghairmoideachais, sa chás go measann an t-Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste go dtagann údar le ceist ó thaobh na cuntasachta poiblí chun cinn.