Tuarascála Alt 6

Cuirtear tuarascáil Alt 6 le chéile tar éis iniúchóireacht a bheith déanta ar chuntais bhliantúla Bhoird Sláinte, sa chás go measann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste go dtagann údar le ceist ó thaobh na cuntasachta poiblí chun cinn.
 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthuaiscirt 2004 Adobe PDF format document

  Published on 27 June 2006

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le hAthbhreithnithe ar Shlándáil Faisnéise.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirdheiscirt 2004 Adobe PDF format document

  Published on 27 June 2006

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le Neamhrialtachtaí Airgeadais in Institiúid Boird Sláinte

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthuaiscirt 2003 Adobe PDF format document

  Published on 23 September 2005

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le rialuithe ceannaigh, taifeadadh caiteachais fhabhraithe agus leordhóthanacht agus bainistiú an doiciméadaithe tacaíochta

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthuaiscirt 2003 Adobe PDF format document

  Published on 24 February 2005

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le héilimh mhoillithe d'árachóirí príobháideacha.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirdheiscirt 2003 Adobe PDF format document

  Published on 14 January 2005

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le héilimh mhoillithe d'árachóirí príobháideacha.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Deiscirt 2002 Adobe PDF format document

  Published on 23 December 2003

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le soláthar poiblí agus le seirbhísí sainchomhairleoirí bainistíochta a fostaíodh.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthuaiscirt 2001 Adobe PDF format document

  Published on 22 December 2003

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le tógáil Cheanncheathrú nua agus le Rialuithe Inmheánacha.

 • Tuarascáil: Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir 2000 Adobe PDF format document

  Published on 20 March 2003

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le comhdhlúthú cuntas.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthair 2000 Adobe PDF format document

  Published on 30 July 2002

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le mar a táirgeadh na ráitis airgeadais agus mar a cuireadh iad i láthair.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthir 1998 Adobe PDF format document

  Published on 29 February 2000

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar mhoilleanna agus ar easnaimh chuntasaíochta, agus ar shaincheisteanna a bhain leis an gcuntas a tugadh i sócmhainní seasta, le mar a rialaíodh líontaí foirne, le híoc pras cuntas, le gnéithe den rialú inmheánach airgeadais, le mar a bainistíodh bailiú na bhfiach agus le mar a riaradh cuntais mhaoine príobháidí de chuid othar.

 • Tuarascáil: An Bord Sláinte Lár Tíre 1998 Adobe PDF format document

  Published on 07 February 2000

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le maoiniúchán caipitiúil ón Roinn Sláinte agus Leanaí a tarraingíodh anuas agus le táillí a gearradh ar othair sheachtracha.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthir 1997 Adobe PDF format document

  Published on 08 March 1999

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le mar a bainistíodh Liúntais Fhorlíontacha Leasa

 • Tuarascáil: An Bord Sláinte Lár Tíre 1997 Adobe PDF format document

  Published on 24 November 1998

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le táillí a gearradh ar othair sheachtracha, le tógáil obrádlainne ortaipéidí agus le ceannach tí altranais.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthuaiscirt 1997 Adobe PDF format document

  Published on 15 October 1998

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le sócmhainní seasta.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthuaiscirt 1997 Adobe PDF format document

  Published on 31 December 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le mar a bailíodh táillí ospidéil a gearradh.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthir 1996 Adobe PDF format document

  Published on 22 December 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le mar a luacháladh stoc.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthair 1996 Adobe PDF format document

  Published on 05 December 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le huasghrádú áiseanna fiaclóireachta agus le mar a rialaíodh ioncam.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Deiscirt 1996 Adobe PDF format document

  Published on 04 December 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le mar a riaradh scéim na gcártaí leighis agus le mar a rialaíodh fiacha.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirdheiscirt 1996 Adobe PDF format document

  Published on 28 November 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le mar a riaradh an scéim um chúnamh baile agus le mar a bainistíodh stoc.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthuaiscirt 1996 Adobe PDF format document

  Published on 28 November 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le deimhnithe imréitigh cánach agus le mar a riaradh scéim na gcártaí leighis.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthuaiscirt 1996 Adobe PDF format document

  Published on 28 November 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le sócmhainní seasta.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthair Láir 1996 Adobe PDF format document

  Published on 27 November 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le mar a bainistíodh fiachóirí ospidéal.

 • Tuarascáil: An Bord Sláinte Lár Tíre 1996 Adobe PDF format document

  Published on 26 November 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le cuntasaíocht agus rialú airgeadais.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthir 1995 Adobe PDF format document

  Published on 30 April 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le cuntais mhaoine príobháidí de chuid othar, le rialuithe párolla, le deontais le haghaidh forbartha caipitiúla, le réamhíocaíochtaí le comhlachtaí deonacha agus leis na seirbhísí otharchairr éigeandála.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirdheiscirt 1995 Adobe PDF format document

  Published on 09 April 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le cuntais mhaoine de chuid othar, le stóir chógaslainne, le deontais le comhlachtaí deonacha agus le fiachóirí arbh othair ospidéil iad.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthair Láir 1995 Adobe PDF format document

  Published on 13 March 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le mar a bainistíodh cuntais mhaoine de chuid othar.

 • Tuarascáil: An Bord Sláinte Lár Tíre 1995 Adobe PDF format document

  Published on 13 March 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le cuntasaíocht agus rialú airgeadais.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthuaiscirt 1995 Adobe PDF format document

  Published on 13 March 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le cuntais mhaoine de chuid othar, le cuntais maidir le timpistí tráchta bóthair, le mar a rialaíodh stoc chógaslainne, le liúntais fhorlíontacha leasa agus le mar a riaradh scéim na gcártaí leighis.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthuaiscirt 1995 Adobe PDF format document

  Published on 13 March 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le cuntais mhaoine de chuid othar, le párolla agus pearsanra, le mar a bailíodh táillí a gearradh ar othair agus le liúntais fhorlíontacha leasa.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Deiscirt 1995 Adobe PDF format document

  Published on 06 March 1997

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le cuntais mhaoine de chuid othar.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthair 1995 Adobe PDF format document

  Published on 20 December 1996

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le cuntais mhaoine de chuid othar, le liúntais chothabhála do dhaoine faoi mhíchumas, le deontais chrannchuir, le deimhnithe imréitigh chánach, le mar a riaradh scéim na gcártaí leighis, le sannachán comhairliúcháin agus le párolla agus pearsanra.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthir 1994 Adobe PDF format document

  Published on 26 April 1996

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le sócmhainní seasta, le stoic chógaslainne, le luach saothair do bhaill foirne, le liúntais fhorlíontacha leasa, le liúntais chothabhála do dhaoine faoi mhíchumas agus le coigeartuithe stoic.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthair Láir 1994 Adobe PDF format document

  Published on 20 February 1996

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le sócmhainní seasta, le stoic chógaslainne agus le hiniúchóireacht inmheánach.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Deiscirt 1994 Adobe PDF format document

  Published on 14 February 1996

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le sócmhainní seasta, le stoic chógaslainne agus le stoic eile, le híocaíochtaí roimh ré, le híocaíochtaí agus liúntais as seirbhísí ar cuireadh fios orthu dul amach chuig othair agus le seirbhísí gnólachta comhairliúcháin bhainistíochta a fostaíodh.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirdheiscirt 1994 Adobe PDF format document

  Published on 14 February 1996

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain leis an gcuntas a tugadh i sócmhainní seasta, le réitigh bhainc, le cuntais mhaoine príobháidí de chuid othar, le nósanna imeachta imréitigh chánach agus le féichiúnaithe ospidéil.

 • Tuarascáil: An Bord Sláinte Lár Tíre 1994 Adobe PDF format document

  Published on 14 February 1996

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le sócmhainní seasta, le stoic chógaslainne, le híocaíochtaí agus liúntais as seirbhísí ar cuireadh fios orthu dul amach chuig othair agus le maoin phríobháideach de chuid othar.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthuaiscirt 1994 Adobe PDF format document

  Published on 14 February 1996

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le sócmhainní seasta, le stoic chógaslainne, le suiteáil ríomhairí, le ranníoc údaráis áitiúil agus le híocaíochtaí ón gcrannchur náisiúnta.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Iarthair 1994 Adobe PDF format document

  Published on 21 December 1995

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le sócmhainní seasta, le stoic ospidéil, le mar a billeáladh othar, le creidiúnaithe agus fabhruithe, le liúntais ragoibre agus as a bheith ar fáil pé uair a ghlaoitear duine chun oibre agus ranníocaí údaráis áitiúil.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Oirthuaiscirt 1994 Adobe PDF format document

  Published on 14 December 1995

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le foirgnimh, le stoic ospidéil, le mar a billeáladh othar, le creidiúnaithe agus fabhruithe, le liúntais ragoibre agus as a bheith ar fáil pé uair a ghlaoitear duine chun oibre agus le hárachas slánaíochta do lucht ghairm an leighis.