Forlíontaí a ghabhann le Tuarascálacha Iniúchóireachta

Cuirtear Forlíonadh a ghabhann le Tuarascáil Iniúchóireachta, le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais bhliantúla chomhlachta san earnáil Leath-Stáit, sa chás go measann sé go dtagann údar le ceist ó thaobh na cuntasachta poiblí chun cinn.
 • Tuarascáil: An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann 2002 Adobe PDF format document

  Published on 16 March 2007

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le Laigí sa phróiseas Tuairiscithe Airgeadais, Rialachas ag an mBord Údaráis

 • Tuarascáil: An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála 2004 Adobe PDF format document

  Published on 21 February 2007

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le Soláthar Foirne, Soláthar Seirbhísí, Caidreamh Poiblí agus Fógraíocht, Sainchomhairleoirí Bainistíochta, agus Seirbhísí Airgeadais

 • Tuarascáil: Bord Iascaigh Réigiúnach an Iarthair 2004 Adobe PDF format document

  Published on 18 January 2007

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le Téarmaí agus Coinníollacha fostaíochta an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin

 • Tuarascáil: An Príomh-Bhord Iascaigh 1999 Adobe PDF format document

  Published on 29 November 2006

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le rialú na mBeart Slatiascaireachta Turasóireachta

 • Tuarascáil: An Chuideachta Amharclann Náisiúnta 2004 Adobe PDF format document

  Published on 26 October 2005

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain leis na cuntais 2003, le Córas Rialaithe Inmheánaigh agus leis an Easnamh Oibriúcháin don bhliain 2004

 • Tuarascáil: Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann 2003 Adobe PDF format document

  Published on 23 September 2005

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le rialú Tionscadail TF

 • Tuarascáil: Údarás na Gaeltachta 2004 Adobe PDF format document

  Published on 23 September 2005

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain leis an díolachán tithe.

 • Tuarascáil: An Bord Seirbhísí Liachta Ginearálta (Íocaíochtaí) 2003 Adobe PDF format document

  Published on 01 March 2005

  I bhforlíonadh lena thuarascáil ar na cuntais tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna Rialachais lenar bhain an Scéim Drugaí Ardteicneolaíochta agus an Scéim Dochtúirí Dáiliúcháin

 • Tuarascáil: Teagasc 2003 Adobe PDF format document

  Published on 17 November 2004

  I bhforlíonadh lena thuarascáil ar na cuntais tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le hEasnaimh Rialachais

 • Tuarascáil: Ospidéal Beaumont 2001 Adobe PDF format document

  Published on 09 November 2004

  I bhforlíonadh lena thuarascáil ar na cuntais tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le soláthar poiblí agus le rialú inmheánach

 • Tuarascáil: Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 2001 Adobe PDF format document

  Published on 12 March 2004

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le caiteachas ar thiomsú airgid agus le cistiú ar ionad taighde.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte Limistéar an Chósta Thoir 2000 Adobe PDF format document

  Published on 18 March 2003

  I bhforlíonadh lena thuarascáil ar na cuntais tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar neamhréireachtaí sa chuntas cuntasaíochta a tugadh ar idirbhearta áirithe idir boird sláinte agus Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Limistéir Thuaidh 2000 Adobe PDF format document

  Published on 11 March 2003

  I bhforlíonadh lena thuarascáil ar na cuntais tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar neamhréireachtaí sa chuntas cuntasaíochta a tugadh ar idirbhearta áirithe idir boird sláinte agus Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir.

 • Tuarascáil: Bord Sláinte an Limistéir Thiar Theas 2000 Adobe PDF format document

  Published on 11 March 2003

  I bhforlíonadh lena thuarascáil ar na cuntais tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar neamhréireachtaí sa chuntas cuntasaíochta a tugadh ar idirbhearta áirithe idir boird sláinte agus Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir.

 • Tuarascáil: Áras Nua-Ealaíne na hÉireann 2000 Adobe PDF format document

  Published on 11 June 2002

  I dtuarascáil arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar shaincheisteanna a bhain le conradh fostaíochta a foirceannaíodh.

 • Tuarascáil: An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 1998 Adobe PDF format document

  Published on 09 June 2000

  I bhforlíonadh lena thuarascáil ar na cuntais tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar cheisteanna áirithe maidir le rialtacht agus cuntasacht a bhain le híocaíochtaí breise le baill foirne, le hoideachas a bheith á sheachadadh trí fhochuideachta, le cuntas a tugadh i dtáillí a gearradh, le hobair sheachtrach chomhairliúcháin agus le tarscaoileadh ioncaim.

 • Tuarascáil: Fiontraíocht Éireann 1998 Adobe PDF format document

  Published on 30 June 1999

  I bhforlíonadh lena thuarascáil ar na cuntais tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar an tsaincheist maidir le straitéis amach a fhoirmliú le haghaidh infheistíochtaí arna ndéanamh ag Fiontraíocht Éireann.