Mission

Is é misean na hOifige chun dearbhú neamhspleách go cistí poiblí agus na hacmhainní a úsáidtear i gcomhréir leis an dlí a chur ar fáil, a bhainistiú go héifeachtach agus go cuí cuntas agus cur le feabhsú sa riarachán poiblí.

Is é ról na hOifige ná

  • cuntais chomhlachtaí poiblí a iniúchadh agus tuairisc a thabhairt ar na cuntais sin
  • a dhéanamh amach go bhfuil idirbhearta comhlachtaí poiblí de réir na n-údarás dlí a rialaíonn iad agus go bhfeidhmítear cistí chun na gcríoch a beartaíodh
  • scrúdú a dhéanamh le féachaint an riarann gach comhlacht a chuid acmhainní ar bhealach coigilteach éifeachtúil agus an bhfuil meicníochtaí i bhfeidhm acu chun meastóireacht a dhéanamh ar a éifeachtachtaí is a bhíonn oibriúcháin
  • údarás a thabhairt don Státchiste cistí a scaoileadh chun críocha arna gceadú le dlí.

Agus an sainordú seo á fhorfheidhmiú, tugtar na nithe ar leith is gá a chur san áireamh agus a ghabhann leis an mbealach a bhainistítear cistí poiblí, san áireamh, lena n-áirítear na ceanglais ó thaobh ionracais agus rialachais chorparaidigh chiallmhair.

Featured Documents